Teslimat Sözleşmesi

 KÖFTECİ YUSUF TESLİMAT SÖZLEŞMESİ

1. Sözleşmenin Onaylanması

Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook, Twitter, Pinterest ve benzerleri) aracılığıyla www.kofteciyusuf.com adresinden veya bu adres üzerinden erişilebilen web-sitelerini kapsayan siteler üzerinden kofteciyusuf.com sistemine üye olunabilir. Her kofteciyusuf.com kullanıcısı, Köfteci Yusuf Hazır Yemek Temizlik Canlı Hayvan Et Mamulleri Entegre Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Limited Şirketi ( kofteciyusuf.com ) ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

2. Hizmetler

Kofteciyusuf.com kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda, akıllı TV sistemlerinde veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan sisteme üye işyerlerinden yemek siparişi verme imkanı ve buna ilişkin sair hizmetler sunar.

3. Kofteciyusuf.com Kullanıcı Sistemi
 • Her Kofteciyusuf.com kullanıcısı, kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur.
 • “Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez.
 • Her kullanıcının Kofteciyusuf.com üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kullanıcı adını veya kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Kofteciyusuf.com sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır.
 • “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Kofteciyusuf.com, talep üzerine kullanıcının Kofteciyusuf.com sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Kofteciyusuf.com şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.
 • Kofteciyusuf.com kullanıcılarını Kofteciyusuf.com kayıtlı adreslerinin bulunduğu bölgelerdeki ve sair şekilde yararlanabilecekleri promosyonlar ile Kofteciyusuf.com sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir.  Ayrıca Kofteciyusuf.com kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların Kofteciyusuf.com sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.
 • Kullanıcıların belirlemiş oldukları Kofteciyusuf.com sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası, siparişin daha çabuk ve doğru teslimi amacıyla siparişi teslim eden kurye ile paylaşılacaktır.
 • Kofteciyusuf.com sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Kofteciyusuf.com, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Kofteciyusuf.com Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
 
4. Kullanıcının Yükümlülükleri

Kullanıcı, Kofteciyusuf.com hizmetlerinden yararlandığı sırada,

 • Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Kofteciyusuf.com üyeliğinin sona erebileceğini;
 • “Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;
 • Kofteciyusuf.com tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Kofteciyusuf.com’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;
 • Kofteciyusuf.com hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Kofteciyusuf.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve üye işyeri ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kofteciyusuf.com'un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Kofteciyusuf.com’un bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu;
 • Kofteciyusuf.com'da sunulan hizmetlere Kofteciyusuf.com tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Kofteciyusuf.com’un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;
 • Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca Kofteciyusuf.com üzerinden tütün mamulleri ve alkollü içecek satışı kati suretle yapılmadığını, Kofteciyusuf.com vasıtasıyla tütün mamulleri ve alkollü içecek temin etmemeyi aksi yöndeki işlemlerin üyeliğin iptali ve işbu Sözleşme’nin feshi ile sonuçlanabileceğini;
 • Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Kofteciyusuf.com'un sorumlu tutulamayacağını;
 • Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan Kofteciyusuf.com’un sorumlu olmayacağını;
 • Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı içeriğe sahip mesaj veya yorum göndermemeyi;
 • Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı;
 • Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;
 • Kofteciyusuf.com hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, Kofteciyusuf.com sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Kofteciyusuf.com'dan tazminat talep etmemeyi;
 • Kofteciyusuf.com'un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini;
 • Kurallara aykırı davrandığı takdirde Kofteciyusuf.com'un gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,
 • Kofteciyusuf.com'un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;
 • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;
 • Kofteciyusuf.com sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların Kofteciyusuf.com’da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.
5. Kofteciyusuf.com’a Tanınan Yetkiler
 • Kofteciyusuf.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
 • Kofteciyusuf.com güvenliği şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların Kredi Kartı ile Ödeme Sistemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
 • Sistemin veya Kredi Kartı ödeme seçeneği kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Kofteciyusuf.com’un kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 • Kofteciyusuf.com, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.
 • Kofteciyusuf.com kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Kofteciyusuf.com sorumlu tutulmayacaktır.
 • Kofteciyusuf.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 • Kofteciyusuf.com sistemindeki satışlar, işyeri menülerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. Kofteciyusuf.com işyerinde bulunmayan ürünlerin kullanıcıya teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin Kofteciyusuf.com sisteminde teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir.
 • Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Kofteciyusuf.com kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.
 • Kofteciyusuf.com sisteminde satışa sunulan ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair Kofteciyusuf.com gerekli özeni gösterecektir ancak sipariş içeriklerine dair yapılan eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan Kofteciyusuf.com sorumlu değildir.
 • Kofteciyusuf.com kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.
 • Kofteciyusuf.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. 
6. Kullanım Amacı

Kullanıcılar, Kofteciyusuf.com sistemi üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler.

7. Ödeme

Kofteciyusuf.com kullanıcıları Kofteciyusuf.com sisteminden verdikleri siparişin ücretini, seçenekler arasından sipariş verirken seçtikleri şekilde teslim esnasında ödeyebilir.  
 

8. Kanuni Zorunluluklar

İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Kofteciyusuf.com sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.

9. Ürün Teslimatı

Ürün teslimatı sürecinde kullanıcı, Kofteciyusuf.com sisteminde seçtiği adreste bulunamaz ise siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde kullanıcı kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

10. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:

Kofteciyusuf.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb. Kofteciyusuf.com  Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Kofteciyusuf.com  sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

11. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Bursa Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

13. Yürürlük

İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

14. Fesih

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.


Bizden Haberler